Slot Gacor Situs Slot Online slot88 slot gacor Agen sbobet Judi bola spaceman Slot Server Thailand
瑪利諾中學 | 柔道比賽成績

柔道比賽成績


柔道隊分別參與以下比賽,成績如下:


2023年度香港校際柔道錦標賽:

3A 巢浩銘 (青少年男子C+66kg) 亞軍
3D 張瑜 (青少年男子D-90kg) 亞軍

3A 曾柏暉 (青少年女子H-52kg) 季軍
3D 李柏鉅 (青少年男子D-60kg) 季軍

國慶杯柔道錦標賽2023:
3A 巢浩銘 季軍
3A 曾柏暉 季軍

2023年度香港青少年柔道錦標賽:

3D 張瑜 H-90kg 冠軍
2D伍嘉欣 J-40kg 季軍
2D何泓德 G-50kg 季軍